Spartoo wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie naszych stron, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Regulamin

1 Dane identyfikacyjne sprzedawcy

Aktualizacja 3/08/2016
SPARTOO SAS
Spółka Akcyjna Uproszczona z kapitałem w wysokości 283 587.30 euro, z siedzibą pod adresem 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble - Francja, zarejestrowana w Grenoble pod numerem RCS 489 895 821. Tel. 223 971 736

Biuro Obsługi Klienta :
Tel : 223 07 20 47
Email : adriana@spartoo.pl
Pn - Pt : 9-18

2 Zakres obowiązywania regulaminu

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza automatycznie akceptację całości niniejszego regulaminu. Dotyczy on wszystkich zamówień złożonych na stronie spartoo.pl. Stanowi on treść umowy zawartej między SPARTOO i Klientem. Klient rezygnuje zatem z odwoływania się do dokumentów, które są sprzeczne z treścią regulaminu SPARTOO.

Treść regulaminu może ulec zmianie, a jego wersja obowiązująca Klienta jest tą, która widnieje na stronie w dniu składania zamówienia. Zmiany warunków sprzedaży obowiązują od chwili ich wprowadzenia i nie dotyczą umów zawartych przed ich wprowadzeniem.

Wszyscy użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania warunków sprzedaży.

SPARTOO oferuje także produkty sprzedawane przez Partnerów : « Produkty Partnerskie ». Te warunki sprzedaży nie dotyczą ceny, sposobów i weryfikacji płatności, punktów stałego klienta, bonów prezentowych oraz bonów zakupowych, typu dostawy, polityki zwrotów produktów partnerskich. Każdy Partner posiada oddzielne warunki sprzedaży. Klient jest zobowiązany zapoznać się z nimi (polityką dostawy, polityką zwrotu, regulaminem) podczas wyboru rozmiaru i koloru « Produktu Partnerskiego» i podczas składania zamówienia : wyboru sposobu płatności, typu i adresu dostawy.

3 Ważność ofert

Nasze oferty są przeznaczone jedynie dla Klientów posiadających adres dostawy na terenie Polski. Artykuły widoczne na naszych stronach internetowych dostępne są do chwili wyczerpania zapasów.
W przypadku pobrania płatności dotyczącej zamówienia artykułu, który nie jest dostępny, SPARTOO.PL zobowiązuje się do zapisania jej na koncie Klienta na poczet przyszłych zakupów lub zwrotu pełnej kwoty w terminie 15 dni.
SPARTOO.PL zobowiązuje się do zawiadomienia pocztą elektroniczną Klienta, który zamówił produkt niedostępny.

4 Prezentacja produktów

Produkty sprzedawane na stronie są opisywane i prezentowane z największą możliwą precyzją .Klient jest zobowiązany do zapoznania się z opisem i charakterystyką produktu. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienie. Odpowiedzialność za wybór produktu leży wyłącznie po stronie Klienta.
Za wszelkie pomyłki lub przeoczenia w tym zakresie SPARTOO nie odpowiada. Klient proszony jest o informowanie SPARTOO o ewentualnych pomyłkach w opisie produktów. Do dyspozycji Klienta pozostaje Przewodnik utrzymania obuwia: http://www.spartoo.pl/guide_entretien.php

5 Tworzenie konta

Podczas składania pierwszego zamówienia, Klient musi założyć konto klienta. W tym celu zobowiązany jest wypełnić formularz, zawierający następujące dane: adres elektroniczny, formę grzecznościową, nazwisko, imię, płeć, datą urodzenia, całkowity adres dostawy, numer telefonu. Przy tej okazji Klient wprowadza hasło osobiste, to indywidualnego użytku. Jego ujawnianie osobom trzecim jest zakazane.
Klient zobowiązuje się do podania dokładnych danych. Wszelkie fałszowanie danych osobowych może prowadzić do zamknięcia konta klienta i wszczęcia postępowania karnego. Wielokrotne rejestracje, wykorzystywanie konta klienta przez osoby trzecie, lub w celu oszustwa, skutkuje anulowaniem rejestracji. Klient potwierdza, że posiada zdolność do zawarcia umowy oraz nabycia produktów oferowanych na Spartoo.pl.
SPARTOO odmawia realizacji zamówień składanych przez osoby w wieku poniżej 16 roku życia, bez zezwolenia ze strony rodziców lub opiekunów. W takim przypadku takie zezwolenie będzie systematycznie wymagane.

6 Cena produktów

Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Kwota podatku VAT wyświetla się po dokonaniu wyboru produktu przez Klienta. W przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT, nowe stawki mogą zostać zastosowane w odniesieniu do cen artykułów bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Klienta. SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo modyfikacji swoich cen w dowolnej chwili, jednak wszystkie produkty są fakturowane wg cen obowiązujących w chwili przyjęcia zamówienia.


W przypadku Produktów Partnerskich, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami sprzedaży Partnera dotyczącymi ceny.

Faktura wystawiona przez SPARTOO lub jego Partnera w przypadku zakupu « produktów Partnerskich ». Faktura jest do pobrania na stronie, na której zamówienie zostało złożone.

7 Składanie zamówień i bezpieczna płatność

6.1.Składanie zamówień

Klient składa zamówienie w sposób opisany poniżej. Zatwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu SPARTOO i regulaminu jednego lub więcej Produktów Partnerskich. - W celu złożenia zamówienia należy po wybraniu artykułu kliknąć na Dodaj, następnie, po przejściu do Koszyka i po sprawdzeniu szczegółów zamówienia (kolor, ilość, rozmiar, cena itd., a także ewentualnej modyfikacji lub usunięcia niektórych artykułów)
, należy kliknąć na Złóż zamówienie. - Podczas składania pierwszego zamówienia, należy utworzyć konto klienta z hasłem.
- Po przejściu na stronę płatności należy podać następujące informacje : 1. Kod kuponu rabatowego (jeśli przysługuje) - punkt ten nie dotyczy produktów partnerskich 2. Wybrać formę płatności 3. Wybrać typ dostawy 4. Zatwierdzić lub zmienić adres dostawy 5. Dokonać zapłaty za zamówienie jednym z poniżej wskazanych sposobów.

 • Płatność przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU lub Przelewy24
  Jest to szybki przelew on-line z Twojego banku
 • Płatność kartą : VISA, MASTERCARD
  Należy wprowadzić numer karty (16 cyfr bez spacji), datę ważności karty i kod CVX (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty, na wysokości paska podpisu). Następnie ostatecznie potwierdzić zamówienie klikając na Potwierdź
 • Płatność kartą VISA, MASTERCARD w 3 ratach miesięcznych punkt ten nie dotyczy produktów partnerskich
  Jedna trzecia całkowitej kwoty jest pobierana natychmiast, druga część po upływie miesiąca od dokonania zakupu, a trzecia po 2 miesiącach.
  Ten sposób płatności jest dostępny na stronie po kliknięciu przycisku "Inne sposoby płatności". Za tę usługę pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 20 zł, opcja ta jest dostępna jedynie dla zamówień o wartości przekraczającej 200 zł.
  Przy płatności ratalnej nie są akceptowane następujące karty: karty płatnicze służące wyłącznie do wypłat w bankomatach, jak również zwykłe karty debetowe wymagające bieżącej autoryzacji (np karty: Electron, Maestro, Cirrus...), karty wirtualne (e-karty) oraz karty przedpłacone (pre-paid).
 • Paypal
  Po utworzeniu przez Klienta konta w systemie PayPal, który koduje i zabezpiecza numer karty, aby dokonać zapłaty na stronach internetowych, Klient musi jedynie podać swój adres e-mail i hasło PayPal.
 • Płatność przy odbiorze
  Koszt usługi z DPD - 16 zł -płatność przy odbiorze nie dotyczy produktów partnerskich.

6.2.Brak płatności

SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dostawy lub zamówienia złożonego przez klienta, który nie uiścił w całości lub w części jakiegokolwiek ze swoich poprzednich zamówień lub wobec którego wystąpił spór dotyczący płatności.

6.3.Weryfikacja płatności

Firma SPARTOO.PL przeprowadza kontrolę wszystkich zamówień złożonych na jej stronach internetowych. Kontrole te mają na celu zabezpieczenie firmy SPARTOO.PL przed oszustwami. W celu odblokowania realizacji zamówienia, nasza firma może zażądać od klienta przedstawienia odpowiednich dokumentów: dowód potwierdzający adres zamieszkania lub posiadanie rachunku bankowego na jego nazwisko, bądź też dowód potwierdzający adres zamieszkania osoby określonej jako odbiorca pod podanym adresem dostawy itd.

Odmowa dostarczenia wymienionych dokumentów w ciągu 7 dni skutkuje anulowaniem zamówienia.

Dostarczenie dokumentów niezgodnych z wymaganymi, skutkuje anulowaniem zamówienia.

Spartoo nie odpowiada za sposoby weryfikacji płatności w przypadku zakupu Produktu Partnerskiego lub Produktów Partnerskich.

8 Identyfikacja

Klient, który przeprowadził transakcję zakupu na stronach internetowych SPARTOO.PL może wybrać swoje hasło, tak aby nie musiał później wypełniać formularzy wymaganych w celu złożenia kolejnych zamówień.
W ten sposób jest on zarejestrowany na witrynie internetowej jako klient SPARTOO.PL. Hasło, z którego korzysta klient SPARTOO.PL jest całkowicie poufne i osobiste. Nie może ono w żadnym wypadku być rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim.
Jeżeli Klient zgubi lub zapomni swoje hasło, powinien jak najszybciej wysłać e-mail na adres info@spartoo.pl aby nas o tym zawiadomić. Nowe hasło zostanie mu wysłane na jego adres e-mail. W celu ułatwienia identyfikacji Klienta poprzez równoczesne podanie adresu e-mail oraz hasła, Klient upoważnia firmę SPARTOO.PL do przesłania na twardy dysk komputera klienta pliku typu "cookie" który będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu ułatwienia tejże identyfikacji.

9 Dostawa przeprowadzana przez Spartoo

Terminy dostawy liczone są w dniach roboczych. Soboty, niedziele i dni świąteczne nie są wliczane do terminu dostawy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Spartoo.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.

9.1. Polska

Dostawa standardowa DPD:
Termin: 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia.
Dostawa bezpłatna.

Dostawa standardowa UPS:
Termin: 5 – 6 dni. Maksymalnie 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Koszt dostawy: 31 zł.

Dostawa ekspresowa UPS:
Termin dostawy zależy od kodu pocztowego i jest podany na stronie płatności w chwili składania zamówienia. Termin ten dotyczy zamówień zarejestrowanych przed godziną 14.00.
Koszt dostawy: 108 zł.

10 Zwroty

Wszystkie produkty zakupione w SPARTOO.PL podlegają wymianie lub mogą zostać zwrócone. Wymiana / zwrot zostanie zaakceptowana, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
Produkty nie były noszone ani używane na zewnątrz. Produkty muszą być odesłane w stanie całkowicie nowym.
Produkty muszą być odesłane w ich oryginalnym opakowaniu, w dobrym stanie.
Produkty muszą być odesłane w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zamówienia.
Zachowana została procedura wymiany/zwrotu, opisana poniżej

10.1: Sposób odesłania paczki, przewoźnik:

- Polska: przesyłka DPD, na koszt Spartoo.

10.2: Procedura wymiany / zwrotu:

Etap 1: Konto klienta
Zaloguj się na Twoim koncie SPARTOO.PL, używając adresu e-mail i hasła, a następnie przejdź do rubryki "Moje zwroty", aby wypełnić formularz dotyczący zwrotu.

Etap 2: Etykieta zwrotna
Po przeprowadzeniu pierwszego etapu, otrzymasz e-mail z linkiem umożliwiającym wydrukowanie etykiety zwrotnej. Wydrukuj etykietę i przyklej ją na przesyłce.

Etap 3: Przekazanie przesyłki przewoźnikowi
Zadzwoń do serwisu klienta DPD (numer telefonu znajduje się w e-mailu) i zamów kuriera, aby odebrał przesyłkę. Poprawnie przeprowadzony zwrot zostaje zatwierdzony w terminie 72 godzin.

11 Sposób postępowania w przypadku przesyłek niedostarczonych przez przewoźnika

Dotyczy przesyłek, które nie zostały dostarczone do odbiorcy końcowego z następujących przyczyn: adresat nieznany, nie odebrano, adresat odmówił odbioru, awaria podczas transportu, kradzież...

11.1: Zwroty z powodu "Adresat nieznany":

Dotyczy przesyłek zwróconych przez firmę transportową odpowiedzialną za przeprowadzenie dostawy z dopiskiem: Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem. Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, SPARTOO.PL skontaktuje się z klientem, aby ponownie przesłać mu zamówienie, jeżeli produkt jest wciąż dostępny lub przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, w zależności od decyzji klienta. SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie przesłania go ponownie w przypadku wielu zwrotów typu "Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem".

11.2: Zwroty z powodu "NIE ODEBRANO":

Dotyczy przesyłek, które nie zostały odebrane przez adresata w punkcie odbioru w określonym terminie. Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, SPARTOO.PL skontaktuje się z klientem, aby ponownie przesłać mu zamówienie, jeżeli produkt jest wciąż dostępny lub przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, w zależności od decyzji klienta. SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie przesłania go ponownie w przypadku wielu zwrotów typu "NIE ODEBRANO".

11.3: Zwroty z powodu "ADRESAT ODMÓWIŁ ODBIORU":

Klient odmówił odbioru dostarczonej przesyłki. Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, konto klienta zostanie skredytowane talonem w terminie 72 godzin od chwili odbioru przesyłki. Klient może zażądać anulowania tego talonu i bezpośredniego zwrotu kosztów na naszych stronach internetowych, w rubryce "OBSŁUGA KLIENTA. W przypadku zwrotów z powodu "ADRESAT NIE MIESZKA POD WSKAZANYM ADRESEM", "NIE ODEBRANO" lub "ADRESAT ODMÓWIŁ ODBIORU", SPARTOO.PL nie gwarantuje rezerwacji zamówionych artykułów i może przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, jeżeli produkt lub produkty nie są już dostępne.

12 Zakres odpowiedzialności

W odniesieniu do wszystkich etapów dostępu i korzystania z witryny, wypełniania formularzy, składania zamówień, dostawy artykułów lub jakichkolwiek innych usług, odpowiedzialność firmy SPARTOO.PL jest ograniczona. W związku z powyższym, firma SPARTOO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub szkód związanych z wykorzystywaniem sieci Internet, całkowicie niezależnych od woli firmy SPARTOO.PL i podjętych przez nią środków ostrożności.
W szczególności firma SPARTOO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zakłóceń dotyczących ciągłości świadczenia usług, spowodowanych atakami zewnętrznymi lub obecnością wirusów komputerowych. Równocześnie wszystkie okoliczności uznane zgodnie z orzecznictwem Sądu Kasacyjnego jako przypadek siły wyższej zwalniają SPARTOO.PL z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Klienci korzystają z wszystkich gwarancji udzielanych przez marki sprzedawane za pośrednictwem naszej witryny.

13 Własność intelektualna

Wszystkie elementy witryny SPARTOO.PL, zarówno wizualne jak i dźwiękowe, jak również ich technologie są chronione prawami autorskimi, markami lub patentami. Stanowią one wyłączną własność firmy SPARTOO.PL.
Jakiekolwiek linki hipertekstowe prowadzące do witryny SPARTOO.PL, między innymi przy wykorzystaniu technik typu framing, deep-linking, in-line linking oraz innego rodzaju podobnych technik zamieszczania linków są absolutnie zabronione.
W konsekwencji jakikolwiek zamieszczony link, nawet domyślnie zaakceptowany, musi zostać usunięty na zwykłe żądanie firmy SPARTOO.PL.

14 Ochrona danych osobowych

14.1 : Pozyskiwania danych osobowych użytkowników witryny

Podczas zakładania konta klienta i składania zamówień na stronie spartoo.pl, gromadzone są dane osobowe Klienta. Odpowiedzialna za gromadzenie danych jest firma SPARTOO SAS, Spółka Akcyjna, zgłoszona do CNIL pod numerem 489 895 821 RCS GRENOBLE, z siedzibą 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble – France. SPARTOO zarejestrowało stroną www.spartoo.pl w CNIL (francuskiej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich) deklarując walkę z oszustwami internetowymi: deklaracja nr 1182432.

Termin « dane o charakterze osobowym » oznacza wszystkie dane pozwalające zidentyfikować jednostkę, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, płeć, adres e-mial, adres zamieszkania, a także wszystkie informacje, które Klient przekazuje SPARTOO.

Mając na celu walkę z oszustwami internetowymi opisanymi w punkcie 2 i 3, SPARTOO zastrzega sobie prawo do zachowywania danych dotyczących transakcji przeprowadzanych na stronie, w tym fragmenty numerów kart kredytowych, wykorzystywanych przy tych transakcjach oraz ich daty ważności.


14.2 : Cel gromadzenia danych osobowych

Dane o charakterze osobowym są zbierane w następujących celach :

-realizację zamówień składanych na stronie,
-tworzenie statystyk handlowych, prowadzenie badań rynku i zachowań konsumenckich,
-tworzenie i zarządzanie bazami danych
-wykonywanie operacji związanych z obsługą Klienta,
-selekcjonowanie Klientów, w celu realizacji działań promocyjnych,
-wysyłania wiadomości i ofert promocyjnych sklepu SPARTOO. Klient może w każdej chwili wypisać się z oferty promocyjnej, klikając na przewidziany w tym celu link usytuowanie w dolnej części e-maila, który dotyczy oferty.
-przestrzeganie prawnych obowiązków oraz regulaminu.
-walka z oszustwem internetowym


14.3 : Odbiorcy gromadzonych danych

Firma SPARTOO oraz firmy współpracujące, związane umową ze SPARTOO mają dostąp do informacji dot. Klienta w celu realizacji zamówień. Mają go także osoby zatrudnione w Spartoo w następujących serwisach: handlowym, administracyjnym, technicznym i serwisach odpowiedzialnych za kontrolę (audytorzy, osoby odpowiedzialne za procedury i kontrole wewnętrzne, itd..)

Dane osobowe mogą być także przekazane instytucjom publicznym w sprawach toczących się przed wymiarem sprawiedliwości oraz innych sprawach prawnych, urzędowych i windykacyjnych.

Wszelka ostrożność zostanie zachowana w kwestii wykorzystywania danych o charakterze osobowym, szczególnie jeżeli o zapobieganie ich zniekształcaniu, niszczeniu, a także aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu.

SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia handlowej operacji cesji danych zgromadzonych za pośrednictwem jej witryny, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, poprzez zaznaczenie
«chcę otrzymywać oferty promocyjne partnerów Spartoo». Firma SPARTOO może zatem dokonywać cesji danych osobowych firmom zagranicznym, jednocześnie zobowiązując się przekazywanie je wyłącznie firmom respektującym poziom ochrony danych osobowych, zgodnych z wymogami prawa francuskiego oraz prawa i Komisji Europejskiej.


14.4: Przechowywanie danych o charakterze osobowym

Zgromadzone dane są przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej transakcji na stronie i aktualizacji konta klienta, z wyjątkiem niepełnych numerów kart kredytowych i ich dat ważności, które są zachowywana przez okres 13 lat, w celu walki z oszustwami i w ramach serwisu Premium. W przypadku wyraźnej zgody Klienta który zakreśli wzmiankę« Zachowaj », SPARTOO jest upoważnione do ich zachowania w celu ułatwienia przyszłych transakcji. W tym wypadku dane są przechowywane przez okres trzynastu lat, licząc od daty ostatniej transakcji lub ostatniej aktualizacji.
W przypadku braku transakcji lub aktualizacji konta klienta w okresie pięciu lat, dane dotyczące Klienta są automatycznie usuwane.
Kryptogram CVX jest automatycznie, całkowicie i nieodwołalnie usuwany po przeprowadzaniu każdej transakcji.14.5 : Cookies

SPARTOO dokonuje pomiarów ilości odwiedzanych stron, czynności odwiedzającego na stronie i częstotliwości odwiedzin, dzięki plikom « cookies ».
Pliki cookie nie pozwalają na zidentyfikowanie Klienta. Przy ich pomocy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące czynności wykonywanych na komputerze podczas przeglądania strony spartoo.pl (odwiedzane strony, godzina i data odwiedzin, etc.), które mogą być odczytywanie podczas późniejszych wizyt.
Gromadzone pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych i nie są nigdy przekazywane osobom trzecim

Wykorzystywanie plików cookies wymaga zgody Klienta. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu dotyczące wykorzystywania plików cookies odbywa się w sposób odpowiedni przy pomocy wyszukiwarki.

Niektóre pliki cookies o nazwie «pliki cookie reklam» pozwalają śledzić poruszanie się Klienta po stronie, rejestrowanie oglądanych przez niego produktów produktów i następnie w terminie maksymalnym 90 dni wysyłanie reklam związanych lub nie z minioną aktywnością na stronie. Te pliki cookies są połączone z profilem Klienta (bez możliwości zidentyfikowania go).


14.6 : Prawo dostępu i modyfikacji

Klient komunikując nam swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie

Zgodnie z przepisami ustawy nr 78-17 «Informatyka i swobody osobiste» z 6 stycznia 1978 roku, zmodyfikowaną w 2004 roku, każdy użytkownik lub Klient witryny może w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystania handlowego jego danych. Może dokonać modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych wysyłając wiadomość na:
adres elektroniczny cnil@spartoo.pl
Adres siedziby firmy SPARTOO SAS-16 rue Henri Barbusse – 38100 Grenoble - Francja
Z uwagi na uzasadnione przesłanki, Klient nie może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.

Jeżeli chodzi o pliki Cockies, jeżeli Klient nie życzy sobie ich otrzymywania, może kliknąć na następujący link:
Dezaktywuj pliki cookies w moim profilu


14.7: Wzajemność

Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania informacji dot. firmy SPARTOO i zachowania ich wyłącznie dla indywidualnego użytku. Firma SPARTOO zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania danych dot. firmy, a także poproszenia Klienta o ich usunięcie.

15 Sprzedaż prywatna

Produkty oferowane do sprzedaży w ramach akcji "Sprzedaży prywatnej SPARTOO.PL" są dostępne dla osób spełniających co najmniej dwa z wymienionych poniżej warunków:
- Klient SPARTOO.PL, posiadający konto na naszej witrynie, z prawidłowym adresem e-mail i hasłem
- Otrzymał zaproszenie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany dla danego konta
- Otrzymał co najmniej jedną wiadomość e-mail ze strony SPARTOO.PL

16 Serwis Premium

Spartoo.pl proponuje swoim klientom zapisanie się do Serwisu Premium.
Serwis Premium obejmuje niżej wymienione korzyści, na podstawie abonamentu wykupionego na okres 12 miesięcy, podlegającego jednorazowej opłacie 89 zł, pobieranej podczas zapisywania się. Jeżeli po upływie 12 miesięcy, klient zamierza nadal korzystać z usług objętych takim abonamentem, klient ten może ponownie zamówić ten abonament na naszych stronach, na kolejne 12 miesięcy, uiszczając opłatę 89 zł.
Korzyści Serwisu Premium nie dotyczą produktów oznaczonych ikoną "Produkt partnerski"

Korzyści objęte Serwisem Premium są następujące:

 • Polska:

- Do wyboru: bezpłatna dostawa ekspresowa UPS
- albo bezpłatna przesyłka pobraniowa DPD standard
- 10% rabatu na wszystkie produkty poza okresem wyprzedaży
- 5% rabatu na wszystkie produkty podczas trwania wyprzedaży.
- Płatność w 3 ratach bez dodatkowych opłat

 • Warunki skorzystania z rabatów:

- Warunki skorzystania z rabatu 10%: rabat ten nie podlega kumulacji z innymi obniżkami i nie dotyczy marek wyłączonych z naszych promocji.

- Warunki skorzystania z rabatu 5%: rabat ten łączy się z promocjami na naszej stronie wyłącznie podczas trwania wyprzedaży. Rabat ten nie łączy się innymi promocjami, niż obniżki cen widniejące na naszej stronie, podczas trwania wyprzedaży.

17 Bony prezentowe i kupony rabatowe

Każdy bon prezentowy i kupon posiada unikatowy numer. Bony prezentowe i kupony nie mogą być refundowane w formie pieniężnej ani stanowić podstawy do roszczeń pieniężnych. Produkty zakupione z użyciem bonu prezentowego lub kuponu podlegają wymianie na zasadach ogólnych lub refundacji w formie kuponu, w przypadku zwrotu produktu. Mogą być wykorzystane we wskazanym okresie ich ważności.

Nie dotyczy to produktów partnerskich

18 Gwarancja najniższej ceny

Jeżeli po dokonaniu zakupu w Spartoo.pl, klient znajdzie porównywalną ofertę na identyczny produkt, w niższej cenie w innym sklepie internetowym w Polsce, dysponującym systemem płatności online, Spartoo zwróci klientowi różnicę w cenie, pomnożoną przez dwa.

Spartoo zobowiązuje się do zwrotu różnicy w cenie, pod warunkiem łącznego zaistnienia wszystkich wymienionych poniżej okoliczności:
- Niższa cena nie wynika z jakichkolwiek promocji, w tym obniżek, wyprzedaży, końcówek serii, likwidacji.
- Warunki dostawy w sklepie oferującym niższą cenę są identyczne jak w Spartoo (produkt jest dostępny, wysyłka gwarantowana jest najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia, oferowany jest co najmniej jeden sposób dostawy bezpłatnej dla zakupu od 200 zł).
- Produkt w niższej cenie jest identyczny jak produkt kupiony w Spartoo: nowy, tej samej marki, ten sam model, ten sam skład, ten sam kolor.
- Produkt musi być dostępny na stronie oferującej go w niższej cenie w tym samym rozmiarze i kolorze, jak produkt kupiony w Spartoo.
- Oferta z niższą ceną pochodzi z polskiego sklepu, oferującego ceny w złotych polskich PLN.
- Ten sam klient może żądać zwrotu różnicy w cenie tylko jeden raz w stosunku do tego samego produktu.

Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy:
- produktów oferowanych w ramach wyprzedaży, likwidacji, promocji, końcówek serii
- produktów na stronach oferujących sprzedaż w formie aukcji, w ramach ogłoszeń drobnych ani w zakresie tzw. sprzedaży prywatnych lub specjalnych lub na witrynach służących celom reklamowym
- produktów sprzedawanych i wysyłanych przez nasze firmy partnerskie
- dostaw poza granice Polski

Warunki skorzystania z gwarancji najniższej ceny:
W przypadku znalezienia produktu w niższej cenie, w stosunku do zakupionego w Spartoo, klient, który chce otrzymać zwrot różnicy w cenie, winien przedstawić swoje żądanie na piśmie, kontaktując się e-mailem z Działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce pomoc, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakupu, podając następujące informacje:
- numer zamówienia w Spartoo
- adres URL sklepu internetowego, w którym dostępny jest produkt w niższej cenie oraz adres URL (link) karty tego produktu.
Jeżeli spełnione zostały wymienione wyżej warunki oraz jeżeli upłynął termin, w którym klient ma prawo zrezygnowania z zakupu, z którego to prawa klient nie skorzystał i zachował produkt, Spartoo zobowiązuje się zwrócić klientowi dwukrotność różnicy w cenie.
Zwrot różnicy w cenie przeprowadzony zostanie w sposób wybrany przez Spartoo, w terminie 30 dni.

19 Mediacja

W przypadku zaistnienia sporu, Klient może wystosować pisemne zgłoszenie do SPARTOO, które uczyni wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić do polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli rozwiązanie polubowne problemu nie dojdzie do skutku, w terminie jednego roku od złożenia skargi, możliwe jest skorzystanie z pomocy mediatora. W tej sytuacji Klient może skorzystać z platformy « rozstrzygnie sporów », rozstrzygającej we wszystkich sporach : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=PL
STRONA GŁÓWNA | MARKI | TORBY | AKCESORIA | NOWOŚCI | Duże rozmiary | TENDENCJE | OFERTA STUDENCKA
O SPARTOO | Często zadawane pytania | Plusy | Regulamin | O firmie | *Warunki dotyczące ofert bieżących | Marketplace | Informatyka i swobody obywatelskie | Kontakt

Spartoo FR
Spartoo UK
Spartoo IT
Spartoo ES
Spartoo DE
Spartoo BE2
Spartoo BE
Spartoo LU
Spartoo CH
Spartoo AT
Spartoo BG
Spartoo GR
Spartoo CY
Spartoo CZ
Spartoo DK
Spartoo EE
Spartoo FI
Spartoo HU
Spartoo IE
Spartoo LV
Spartoo LT
Spartoo MT
Spartoo HR
Spartoo NL
Spartoo PL
Spartoo PT
Spartoo RO
Spartoo SK
Spartoo SI
Spartoo SE
Spartoo TR
Spartoo CN
TOOPOST

Spartoo.pl 4.60 / 5 Obliczone na podstawie 1403 opinii Ceneo.pl