Do you live outside of the European Union?
Receive your delivery abroad by clicking below.

visit www.spartoo.net
If not, choose another option below
 
Spartoo wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie naszych stron, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Regulamin

1 Dane identyfikacyjne sprzedawcy

SPARTOO SAS
Spółka Akcyjna Uproszczona z kapitałem w wysokości 282 215 euro, z siedzibą pod adresem 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble - Francja, zarejestrowana w Grenoble pod numerem RCS 489 895 821. Tel. 223 971 736

2 Zakres obowiązywania regulaminu

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza automatycznie akceptację całości niniejszego regulaminu.

3 Ważność ofert

Nasze oferty są przeznaczone jedynie dla klientów posiadających adres dostawy na terenie Polski. Artykuły widoczne na naszych stronach internetowych dostępne są do chwili wyczerpania zapasów. W przypadku pobrania płatności dotyczącej zamówienia artykułu, który nie jest dostępny, SPARTOO.PL zobowiązuje się do zapisania jej na koncie Klienta na poczet przyszłych zakupów lub zwrotu pełnej kwoty w terminie 15 dni. SPARTOO.PL zobowiązuje się do zawiadomienia pocztą elektroniczną Klienta, który zamówił produkt niedostępny.

4 Prezentacja produktów

Produkty przeznaczone do sprzedaży są opisane i prezentowane z możliwie największą dokładnością. Niemniej jednak, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub niedokładności dotyczących prezentacji, firma SPARTOO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

5 Cena produktów

Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Kwota podatku VAT wyświetla się po dokonaniu wyboru produktu przez Klienta. W przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT, nowe stawki mogą zostać zastosowane w odniesieniu do cen artykułów bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Klienta. SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo modyfikacji swoich cen w dowolnej chwili, jednak wszystkie produkty są fakturowane wg cen obowiązujących w chwili przyjęcia zamówienia.

6 Składanie zamówień i bezpieczna płatność

6.1.Składanie zamówień

Klient składa zamówienie w sposób opisany poniżej. Zatwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Po wybraniu artykułu należy kliknąć na Dodaj, następnie, po przejściu do Koszyka i po sprawdzeniu szczegółów zamówienia (kolor, ilość, rozmiar, cena), w celu dokonania zakupu należy kliknąć na Złóż zamówienie. Po przejściu na stronę płatności należy podać następujące informacje : 1. Kod kuponu rabatowego (jeśli przysługuje) 2. Wybrać formę płatności 3. Wybrać typ dostawy 4. Zatwierdzić lub zmienić adres dostawy 5. Dokonać zapłaty za zamówienie jednym z dostępnych sposobów :

 • Płatność przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU lub Przelewy24
  Jest to szybki przelew on-line z Twojego banku
 • Płatność kartą : VISA, MASTERCARD
  Należy wprowadzić numer karty (16 cyfr bez spacji), datę ważności karty i kod CVX (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty, na wysokości paska podpisu). Następnie ostatecznie potwierdzić zamówienie klikając na Potwierdź
 • Płatność kartą VISA, MASTERCARD w 3 ratach miesięcznych
  Jedna trzecia całkowitej kwoty jest pobierana natychmiast, druga część po upływie miesiąca od dokonania zakupu, a trzecia po 2 miesiącach.
  Ten sposób płatności jest dostępny na stronie po kliknięciu przycisku "Inne sposoby płatności". Za tę usługę pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 20 zł, opcja ta jest dostępna jedynie dla zamówień o wartości przekraczającej 200 zł.
  Przy płatności ratalnej nie są akceptowane następujące karty: karty płatnicze służące wyłącznie do wypłat w bankomatach, jak również zwykłe karty debetowe wymagające bieżącej autoryzacji (np karty: Electron, Maestro, Cirrus...), karty wirtualne (e-karty) oraz karty przedpłacone (pre-paid).
 • Paypal
  Po utworzeniu przez Klienta konta w systemie PayPal, który koduje i zabezpiecza numer karty, aby dokonać zapłaty na stronach internetowych, Klient musi jedynie podać swój adres e-mail i hasło PayPal.
 • Płatność przy odbiorze
  Koszt usługi z DPD - 16 zł. Koszt usługi z UPS - 30 zł.
6.2.Brak płatności

SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dostawy lub zamówienia złożonego przez klienta, który nie uiścił w całości lub w części jakiegokolwiek ze swoich poprzednich zamówień lub wobec którego wystąpił spór dotyczący płatności.

6.3.Weryfikacja płatności

Firma SPARTOO.PL przeprowadza kontrolę wszystkich zamówień złożonych na jej stronach internetowych. Kontrole te mają na celu zabezpieczenie firmy SPARTOO.PL przed oszustwami. W celu odblokowania realizacji zamówienia, nasza firma może zażądać od klienta przedstawienia odpowiednich dokumentów: dowód potwierdzający adres zamieszkania lub posiadanie rachunku bankowego na jego nazwisko, bądź też dowód potwierdzający adres zamieszkania osoby określonej jako odbiorca pod podanym adresem dostawy itd.

7 Bezpieczna płatność

Dla zapewnienia bezpieczeństwa płatności, strona SPARTOO.PL wykorzystuje usługę płatności zabezpieczonych banku CIC (Francja). Usługa obejmuje normę bezpieczeństwa SSL. Dane o charakterze poufnym (16-cyfrowy kod karty płatniczej i termin końcowy jej obowiązywania oraz kryptogram CVX) są przesyłane w postaci zaszyfrowanej bezpośrednio do serwera banku, bez przechodzenia przez jakiekolwiek nośniki fizyczne serwera SPARTOO.PL. Po zatwierdzeniu zamówienia polecenie płatności kierowane jest natychmiastowo do podmiotu zarządzającego realizacją bezpiecznych płatności, który wysyła zapytanie dotyczące autoryzacji do sieci obsługującej daną kartę płatniczą. Podmiot zarządzający realizacją płatności wystawia elektroniczny certyfikat, stanowiący dowód wpłaty oraz daty przeprowadzenia transakcji, zgodnie z postanowieniami artykułu 1316 Francuskiego Kodeksu Cywilnego.

8 Identyfikacja

Klient, który przeprowadził transakcję zakupu na stronach internetowych SPARTOO.PL może wybrać swoje hasło, tak aby nie musiał później wypełniać formularzy wymaganych w celu złożenia kolejnych zamówień. W ten sposób jest on zarejestrowany na witrynie internetowej jako klient SPARTOO.PL. Hasło, z którego korzysta klient SPARTOO.PL jest całkowicie poufne i osobiste. Nie może ono w żadnym wypadku być rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim.
Jeżeli Klient zgubi lub zapomni swoje hasło, powinien jak najszybciej wysłać e-mail na adres info@spartoo.pl aby nas otym zawiadomić. Nowe hasło zostanie mu wysłane na jego adres e-mail. W celu ułatwienia identyfikacji Klienta poprzez równoczesne podanie adresu e-mail oraz hasła, Klient upoważnia firmę SPARTOO.PL do przesłania na twardy dysk komputera klienta pliku typu "cookie" który będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu ułatwienia tejże identyfikacji.

9 Dostawa

Terminy dostawy liczone są w dniach roboczych. Soboty, niedziele i dni świąteczne nie są wliczane do terminu dostawy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Spartoo.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.

9.1. Polska

Dostawa standardowa DPD:
Termin: 6 dni roboczych, licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia.
Dostawa bezpłatna.

Dostawa standardowa UPS:
Termin: 5 – 6 dni. Maksymalnie 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Koszt dostawy: 31 zł.

Dostawa ekspresowa UPS:
Termin dostawy zależy od kodu pocztowego i jest podany na stronie płatności w chwili składania zamówienia. Termin ten dotyczy zamówień zarejestrowanych przed godziną 14.00.
Koszt dostawy: 108 zł.

10 Zwroty

Wszystkie produkty zakupione w SPARTOO.PL podlegają wymianie lub mogą zostać zwrócone. Wymiana / zwrot zostanie zaakceptowana, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
Produkty nie były noszone ani używane na zewnątrz. Produkty muszą być odesłane w stanie całkowicie nowym.
Produkty muszą być odesłane w ich oryginalnym opakowaniu, w dobrym stanie.
Produkty muszą być odesłane w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zamówienia.
Zachowana została procedura wymiany/zwrotu, opisana poniżej

10.1: Sposób odesłania paczki, przewoźnik:

- Polska: przesyłka UPS, na koszt Spartoo.

10.2: Procedura wymiany / zwrotu:

Etap 1: Konto klienta
Zaloguj się na Twoim koncie SPARTOO.PL, używając adresu e-mail i hasła, a następnie przejdź do rubryki "Moje zwroty", aby wypełnić formularz dotyczący zwrotu.

Etap 2: Etykieta zwrotna
Po przeprowadzeniu pierwszego etapu, otrzymasz e-mail z linkiem umożliwiającym wydrukowanie etykiety zwrotnej. Wydrukuj etykietę i przyklej ją na przesyłce.

Etap 3: Przekazanie przesyłki przewoźnikowi
Zadzwoń do serwisu klienta UPS (numer telefonu znajduje się w e-mailu Etap 2) i zamów kuriera, aby odebrał przesyłkę.

11 Sposób postępowania w przypadku przesyłek niedostarczonych przez przewoźnika

Dotyczy przesyłek, które nie zostały dostarczone do odbiorcy końcowego z następujących przyczyn: adresat nieznany, nie odebrano, adresat odmówił odbioru, awaria podczas transportu, kradzież...

11.1: Zwroty z powodu "Adresat nieznany":

Dotyczy przesyłek zwróconych przez firmę transportową odpowiedzialną za przeprowadzenie dostawy z dopiskiem: Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem. Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, SPARTOO.PL skontaktuje się z klientem, aby ponownie przesłać mu zamówienie, jeżeli produkt jest wciąż dostępny lub przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, w zależności od decyzji klienta. SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie przesłania go ponownie w przypadku wielu zwrotów typu "Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem".

11.2: Zwroty z powodu "NIE ODEBRANO":

Dotyczy przesyłek, które nie zostały odebrane przez adresata w punkcie odbioru w określonym terminie. Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, SPARTOO.PL skontaktuje się z klientem, aby ponownie przesłać mu zamówienie, jeżeli produkt jest wciąż dostępny lub przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, w zależności od decyzji klienta. SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie przesłania go ponownie w przypadku wielu zwrotów typu "NIE ODEBRANO".

11.3: Zwroty z powodu "ADRESAT ODMÓWIŁ ODBIORU":

Klient odmówił odbioru dostarczonej przesyłki. Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, konto klienta zostanie skredytowane talonem w terminie 72 godzin od chwili odbioru przesyłki. Klient może zażądać anulowania tego talonu i bezpośredniego zwrotu kosztów na naszych stronach internetowych, w rubryce "OBSŁUGA KLIENTA. W przypadku zwrotów z powodu "ADRESAT NIE MIESZKA POD WSKAZANYM ADRESEM", "NIE ODEBRANO" lub "ADRESAT ODMÓWIŁ ODBIORU", SPARTOO.PL nie gwarantuje rezerwacji zamówionych artykułów i może przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, jeżeli produkt lub produkty nie są już dostępne.

12 Zakres odpowiedzialności

W odniesieniu do wszystkich etapów dostępu i korzystania z witryny, wypełniania formularzy, składania zamówień, dostawy artykułów lub jakichkolwiek innych usług, odpowiedzialność firmy SPARTOO.PL jest ograniczona. W związku z powyższym, firma SPARTOO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub szkód związanych z wykorzystywaniem sieci Internet, całkowicie niezależnych od woli firmy SPARTOO.PL i podjętych przez nią środków ostrożności.
W szczególności firma SPARTOO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zakłóceń dotyczących ciągłości świadczenia usług, spowodowanych atakami zewnętrznymi lub obecnością wirusów komputerowych. Równocześnie wszystkie okoliczności uznane zgodnie z orzecznictwem Sądu Kasacyjnego jako przypadek siły wyższej zwalniają SPARTOO.PL z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Klienci korzystają z wszystkich gwarancji udzielanych przez marki sprzedawane za pośrednictwem naszej witryny.

13 Własność intelektualna

Wszystkie elementy witryny SPARTOO.PL, zarówno wizualne jak i dźwiękowe, jak również ich technologie są chronione prawami autorskimi, markami lub patentami. Stanowią one wyłączną własność firmy SPARTOO.PL.
Jakiekolwiek linki hipertekstowe prowadzące do witryny SPARTOO.PL, między innymi przy wykorzystaniu technik typu framing, deep-linking, in-line linking oraz innego rodzaju podobnych technik zamieszczania linków są absolutnie zabronione. W konsekwencji jakikolwiek zamieszczony link, nawet domyślnie zaakceptowany, musi zostać usunięty na zwykłe żądanie firmy SPARTOO.PL.

14 Dane osobowe

W celach związanych ze świadczeniem swoich usług, firma SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo pozyskiwania danych osobowych użytkowników witryny, między innymi za pośrednictwem plików "cookie", o których mowa w artykule 8. W związku z czym, witryna SPARTOO.PL została zgłoszona do CNIL (francuskiej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich) pod numerem: 1182432.
SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia handlowej operacji cesji danych zgromadzonych za pośrednictwem jej witryny. W każdym wypadku, zgodnie z przepisami ustawy nr 78-17 z dnia 06 stycznia 1978, każdy użytkownik lub klient witryny może w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystania handlowego jego danych i posiada prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Wszelkie wnioski dotyczące postanowień niniejszego artykułu powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres info@spartoo.pl

Możesz zarządzać swoimi subskrypcjami do naszych Informatorów, decydować o wysyłanych do Ciebie e-mailach i sms-ach albo zażądać usunięcia Cię z naszej listy mailingowej, bezpośrednio z zakładki ''moje subskrypcje''.

15 Gry i Konkursy

Uczestnictwo w grach i konkursach organizowanych przez SPARTOO.PL jest bezpłatne i nie pociąga za sobą obowiązku dokonania jakiegokolwiek zakupu. Uczestnikami gier i konkursów mogą być osoby posiadające adres zamieszkania na terenie Polski. Zwycięzcy gier i konkursów są zawiadamiani pocztą elektroniczną o wygraniu nagrody w postaci bonów rabatowych lub prezentowych. Nagrody mogą być wykorzystane do zakupu produktów prezentowanych na naszych stronach internetowych, za wyjątkiem produktów promocyjnych i nie mogą być łączone z innymi ofertami promocyjnymi.
Za wyjątkiem specjalnych akcji promocyjnych, bony rabatowe obowiązują przez 3 miesiące, natomiast bony prezentowe przez jeden rok. W przypadku, gdy wartość bonu prezentowego przekracza wartość zamówienia Klienta, saldo zostanie umieszczone na jego koncie bonów prezentowych. Jego wykorzystanie zostanie zaproponowane Klientowi automatycznie podczas kolejnego składania zamówienia, na stronie "Płatność". W przypadku gdy wartość bonu prezentowego jest mniejsza od wartości zamówienia, Klient będzie musiał dopłacić różnicę. SPARTOO.PL nie rozpowszechnia w żadnym przypadku tożsamości i adresów e-mail uczestników.
Podając swój adres poczty elektronicznej, uczestnicy gier i konkursów akceptują przesyłanie im informatora spartoo.pl SPARTOO.PL zastrzega sobie prawo przeniesienia na późniejszy termin lub odwołania gry lub konkursu i nie ponosi odpowiedzialności w razie jakichkolwiek problemów występujących podczas trwania akcji. W każdej grze lub konkursie może być tylko jeden zwycięzca z tej samej rodziny/z tego samego gospodarstwa domowego (to samo nazwisko, ten sam adres zamieszkania lub to ten sam adres IP).
W przypadku zwrotu zakupionego towaru, bon nie może zostać wykorzystany ponownie do innego zamówienia. Wzięcie udziału w grze oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin może zostać w dowolnej chwili zmodyfikowany przez organizatora za pośrednictwem aneksu, zgodnie z określonymi warunkami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oszustw lub prób dokonania oszustwa, podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

16 Sprzedaż prywatna

Produkty oferowane do sprzedaży w ramach akcji "Sprzedaży prywatnej SPARTOO.PL" są dostępne dla osób spełniających co najmniej dwa z wymienionych poniżej warunków:
- Klient SPARTOO.PL, posiadający konto na naszej witrynie, z prawidłowym adresem e-mail i hasłem
- Otrzymał zaproszenie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany dla danego konta
- Otrzymał co najmniej jedną wiadomość e-mail ze strony SPARTOO.PL

17 Serwis Premium

Spartoo.pl proponuje swoim klientom zapisanie się do Serwisu Premium.
Serwis Premium obejmuje niżej wymienione korzyści, na podstawie abonamentu wykupionego na okres 12 miesięcy, podlegającego jednorazowej opłacie 89 zł, pobieranej podczas zapisywania się. Jeżeli po upływie 12 miesięcy, klient zamierza nadal korzystać z usług objętych takim abonamentem, klient ten może ponownie zamówić ten abonament na naszych stronach, na kolejne 12 miesięcy, uiszczając opłatę 89 zł.
Korzyści Serwisu Premium nie dotyczą produktów oznaczonych ikoną "Produkt partnerski"

Korzyści objęte Serwisem Premium są następujące:

 • Polska:

- Do wyboru: bezpłatna dostawa ekspresowa UPS
- albo bezpłatna przesyłka pobraniowa DPD standard
- 10% rabatu na produkty nieobjęte promocjami
- 5% dodatkowego rabatu na produkty przecenione, podczas trwania wyprzedaży.

 • Warunki skorzystania z rabatów:

- Warunki skorzystania z rabatu 10%: rabat ten nie podlega kumulacji z innymi obniżkami i nie dotyczy marek wyłączonych z naszych promocji. Rabat ten dotyczy wyłącznie produktów nieobjętych żadnymi promocjami na naszej stronie.

- Warunki skorzystania z rabatu 5%: rabat ten łączy się z promocjami na naszej stronie wyłącznie podczas trwania wyprzedaży. Rabat ten nie łączy się innymi promocjami, niż obniżki cen widniejące na naszej stronie, podczas trwania wyprzedaży. Rabat ten dotyczy wyłącznie produktów przecenionych.

18 Bony prezentowe i kupony rabatowe

Bony prezentowe i kupony nie mogą być refundowane w formie pieniężnej ani stanowić podstawy do roszczeń pieniężnych. Produkty zakupione z użyciem bonu prezentowego lub kuponu podlegają wymianie na zasadach ogólnych lub refundacji w formie kuponu, w przypadku zwrotu produktu.

19 Gwarancja najniższej ceny

Jeżeli po dokonaniu zakupu w Spartoo.pl, klient znajdzie porównywalną ofertę na identyczny produkt, w niższej cenie w innym sklepie internetowym w Polsce, dysponującym systemem płatności online, Spartoo zwróci klientowi różnicę w cenie, pomnożoną przez dwa.

Spartoo zobowiązuje się do zwrotu różnicy w cenie, pod warunkiem łącznego zaistnienia wszystkich wymienionych poniżej okoliczności:
- Niższa cena nie wynika z jakichkolwiek promocji, w tym obniżek, wyprzedaży, końcówek serii, likwidacji.
- Warunki dostawy w sklepie oferującym niższą cenę są identyczne jak w Spartoo (produkt jest dostępny, wysyłka gwarantowana jest najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia, oferowany jest co najmniej jeden sposób dostawy bezpłatnej dla zakupu od 200 zł).
- Produkt w niższej cenie jest identyczny jak produkt kupiony w Spartoo: nowy, tej samej marki, ten sam model, ten sam skład, ten sam kolor.
- Produkt musi być dostępny na stronie oferującej go w niższej cenie w tym samym rozmiarze i kolorze, jak produkt kupiony w Spartoo.
- Oferta z niższą ceną pochodzi z polskiego sklepu, oferującego ceny w złotych polskich PLN.
- Ten sam klient może żądać zwrotu różnicy w cenie tylko jeden raz w stosunku do tego samego produktu.

Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy:
- produktów oferowanych w ramach wyprzedaży, likwidacji, promocji, końcówek serii
- produktów na stronach oferujących sprzedaż w formie aukcji, w ramach ogłoszeń drobnych ani w zakresie tzw. sprzedaży prywatnych lub specjalnych lub na witrynach służących celom reklamowym
- produktów sprzedawanych i wysyłanych przez nasze firmy partnerskie
- dostaw poza granice Polski

Warunki skorzystania z gwarancji najniższej ceny:
W przypadku znalezienia produktu w niższej cenie, w stosunku do zakupionego w Spartoo, klient, który chce otrzymać zwrot różnicy w cenie, winien przedstawić swoje żądanie na piśmie, kontaktując się e-mailem z Działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce pomoc, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakupu, podając następujące informacje:
- numer zamówienia w Spartoo
- adres URL sklepu internetowego, w którym dostępny jest produkt w niższej cenie oraz adres URL (link) karty tego produktu.
Jeżeli spełnione zostały wymienione wyżej warunki oraz jeżeli upłynął termin, w którym klient ma prawo zrezygnowania z zakupu, z którego to prawa klient nie skorzystał i zachował produkt, Spartoo zobowiązuje się zwrócić klientowi dwukrotność różnicy w cenie.
Zwrot różnicy w cenie przeprowadzony zostanie w sposób wybrany przez Spartoo, w terminie 30 dni.

STRONA GŁÓWNA | MARKI | TORBY | AKCESORIA | NOWOŚCI | NISKIE CENY | Duże rozmiary | KARNET TENDENCJI | OFERTA STUDENCKA
O SPARTOO | Często zadawane pytania | Plusy | Regulamin | O firmie | *Warunki dotyczące ofert bieżących | Marketplace | Informatyka i swobody obywatelskie | Kontakt

Spartoo FR
Spartoo UK
Spartoo IT
Spartoo ES
Spartoo DE
Spartoo BE2
Spartoo BE
Spartoo LU
Spartoo CH
Spartoo AT
Spartoo BG
Spartoo GR
Spartoo CY
Spartoo CZ
Spartoo DK
Spartoo EE
Spartoo FI
Spartoo HU
Spartoo IE
Spartoo LV
Spartoo LT
Spartoo MT
Spartoo HR
Spartoo NL
Spartoo PL
Spartoo PT
Spartoo RO
Spartoo SK
Spartoo SI
Spartoo SE
Spartoo TR
Spartoo CN
TOOPOST

4.60 / 5 Obliczone na podstawie 1403 opinii Ceneo.pl