Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie
Spartoo wykorzystuje pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do działania serwisu, a także do personalizacji treści i analizy ruchu. Nasi partnerzy używają plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie przeglądania i profilu. Jeśli klikniesz poniżej „Akceptuj wszystkie i zamknij ”, możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje na koncie klienta. Jeśli klikniesz„ Odrzuć wszystkie ”, tylko pliki cookie ściśle niezbędne do działania witryny będą użyte.

Polityka ochrony danych osobowych

1Pozyskiwanie danych o charakterze osobowym

Podczas tworzenia konta i składania zamówień w witrynie www.spartoo.pl (nazywanej dalej Witryną), firma SPARTOO SAS pozyskuje Twoje dane o charakterze osobowym. Wszystkie dane pozyskiwane są w sposób adekwatny, trafny i ograniczony do zakresu niezbędnego do procesu przetwarzania (punkt 2 i 3). Podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie tych danych jest SPARTOO SAS, Spółka Akcyjna uproszczona, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Grenoble pod numerem 489 895 821, z siedzibą pod adresem 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble (nazywaną dalej: SPARTOO). Wyrażenie "dane o charakterze osobowym" oznacza wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby, obejmujące między innymi imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, adres IP oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik przekazuje firmie SPARTOO, dotyczące jego osoby. W celu zwalczania oszustw, o których mowa poniżej (punkty 2 i 3), firma SPARTOO może również przechowywać przez ograniczony czas informacje dotyczące transakcji realizowanych za pośrednictwem jej Witryny.

2Cele pozyskiwania danych

Dane o charakterze osobowym są pozyskiwane tylko w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach, aby spełnić jeden lub więcej z poniższych celów:
(I)zarządzanie zamówieniami składanymi na stronie,
(II)opracowywanie statystyk handlowych, przeprowadzanie badań rynku i zachowań konsumentów
(III)tworzenie i zarządzanie kartotek potencjalnych klientów, obejmujące między innymi takie operacje techniczne, jak normalizacja, wzbogacanie i kopiowanie,
(IV)przeprowadzanie operacji dotyczących zarządzania klientami,
(V)wybór klientów w ramach przeprowadzanych akcji reklamowych i promocyjnych,
(VI)wysyłanie zaproszeń i wiadomości promocyjnych dotyczących firmy SPARTOO. Możesz w dowolnej chwili zakończyć subskrypcję tych opcji, klikając link przewidziany w tym celu na dole przesyłanych Ci wiadomości e-mail.
(VII)zapewnienie przestrzegania obowiązków naszej firmy, określonych obowiązującymi przepisami.
(VIII)zwalczanie oszustw w sposób określony w poniższym punkcie 3.

3Zwalczanie oszustw

W celu zwalczania oszustw, firma SPARTOO opracowała system mogący prowadzić do:
(I)Zażądania od określonego klienta, w celu zabezpieczenia transakcji, przesłania pewnych dokumentów po uiszczeniu płatności, w przypadku automatycznego alarmu wywołanego przez informacje dotyczące zamówienia.
(II)Zablokowania zamówienia, jeżeli dane konto klienta zostało wcześniej wykorzystane w celu popełnienia oszustwa.
(III)Przekazania danych osobowych klienta na prośbę organów sądowych w przypadku złożenia doniesienia, lub nakazu sądowego.

4Odbiorcy pozyskiwanych danych

Tylko i wyłącznie nasza firma oraz przedsiębiorstwa zewnętrzne związane z nią zawartymi umowami, odpowiedzialne za obsługę zamówienia, posiadają prawo dostępu do przekazanych nam informacji. Osoby, które będą posiadać prawo dostępu do danych osobowych w firmie SPARTOO to - w zakresie przyznanych im uprawnień - pracownicy działu handlowego, działów administracyjnych, działu technicznego oraz działów odpowiedzialnych za kontrolę (biegli audytorzy, komórki odpowiedzialne za wewnętrzne procedury kontrolne itd.). Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione władze państwowe, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają przekazania im tych danych, organy ścigania, pracownicy rządowi oraz instytucje odpowiedzialne za ściąganie należności.

5Okres przechowywania danych o charakterze osobowym

Dane, które zbieramy, są przechowywane od ostatniej transakcji dokonanej w witrynie lub ostatniej aktualizacji konta klienta. W przypadku braku nowej transakcji, lub aktualizacji konta klienta w okresie pięciu lat, dane osobowe dotyczące klienta zostaną automatycznie usunięte. Niektóre dane bankowe, takie jak skrócone numery kart bankowych i daty wygaśnięcia, będą przechowywane przez okres 13 miesięcy w celu zapobiegania oszustwom, licząc od ostatniej transakcji, której klient dokonał na stronie, lub ostatniej aktualizacji konta klienta, tak jak w ramach usługi Premium. Po zaznaczeniu pola "Zapamiętaj", dane bankowe klienta będą mogły być użyte podczas składania kolejnych zamówień.

6Bezpieczeństwo

Nasza firma podejmuje wszelkie środki ostrożności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności zapobiegające ich uszkodzeniu lub udostępnieniu osobom trzecim. Szyfrowanie i anonimizacja to dwa z zastosowanych środków.

7Pliki cookies

Zarządzanie klientami
Cel przetwarzania Zarządzanie relacjami handlowymi, zamówieniami, dostawą, kontem klienta.
Podstawa prawna przetwarzania Niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
Odbiorcy Usługi wewnętrzne SPARTOO
Spółki zależne
Podwykonawstwo
Okres ważności w aktywnej bazie danych 3 lata *

Zarządzanie leadami z kontem i bez konta SPARTOO
Cel przetwarzania Twórz i zarządzaj plikami prospektów, przeprowadzaj operacje prospektywne i promujące produkty SPARTOO i partnerów.
Podstawa prawna przetwarzania Consentement
Odbiorcy Usługi wewnętrzne Spartoo
Okres ważności w aktywnej bazie danych 3 lata*

Cel przetwarzania Walka z oszustwami
Przetwarzane dane Dokumenty uzupełniające wymagane w kontekście walki z oszustwami
Podstawa prawna przetwarzania Uzasadniony interes polegający na zapobieganiu oszustwom
Odbiorca Usługi wewnętrzne SPARTOO
Okres ważności w aktywnej bazie danych 6 mois

Przechowywanie faktur
Cel przetwarzania Przechowywanie faktur
Podstawa prawna przetwarzania Prawne zobowiązanie
Odbiorcy Usługi wewnętrzne SPARTOO
Okres trwałości w bazie pośredniej 10 lat od daty wystawienia faktury

Zarządzanie użytkownikami New Life
Cel przetwarzania Pozwala na pośrednictwo między prywatnymi kupującymi i sprzedającymi przedmioty używane
Podstawa prawna przetwarzania Niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy
Odbiorcy Usługi wewnętrzneSPARTOO
Spółki zależne
Podwykonawstwo
Okres ważności w aktywnej bazie danych 3 lata*

Zarządzanie konkursami
Cel przetwarzania Udział w konkursach, zdobywanie nagród, zbieranie danych
Podstawa prawna przetwarzania Niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, zgoda
Odbiorcy Usługi wewnętrzneSPARTOO
Dostawcy komercyjni
Okres ważności w aktywnej bazie danych 3 ans*

Zarządzanie prawami dostępu, sprostowanie, sprzeciw, usunięcie, ograniczenie, przenoszenie
Cel przetwarzania Umożliwienie potencjalnym klientom korzystanie z ich praw w zakresie przetwarzania ich danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Prawne zobowiązanie
Odbiorcy Usługi prawne
Podstawowy okres trwałości w bazie pośredniej: 5 lat*
w bazie aktywnej: 24 godziny od momentu otrzymania dokumentu tożsamości przekazanego w kontekscie prawa do przenoszenia danych

Przechowywanie danych płatniczych w kontekście jednorazowej płatności (w formie zaszyfrowanej [B-crypt])
Cel przetwarzania Płatność jednorazowa
Podstawa prawna przetwarzania Niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, Obowiązek prawny
Odbiorcy Usługi wewnętrzne Spartoo
Okres przechowywania w bazie w bazie pośredniej: 13 miesięcy od zatwierdzenia płatności (Art. L.133-24 Kodeksu Handlowego)
w bazie aktywnej: do zatwierdzenia płatności

Zarządzanie plikami cookie
Cel przetwarzania Wysyłanie ukierunkowanych reklam i sporządzanie statystyk
Podstawa prawna przetwarzania Zgoda
Odbiorcy Usługi wewnętrzne Spartoo
Podstawowy okres trwałości 13 miesięcy po złożeniu pliku cookie


* od ostatniego aktywnego kroku: kliknięcie w link hipertekstowy, zamówienie w Serwisie, połączenie z kontem klienta, wizyta w serwisie.

8Zgoda

Klikając Kontynuuj podczas tworzenia konta, jest wyraźnie napisane, że « rejestrując się, korzystasz ze wszystkich naszych ofert specjalnych i akceptujesz naszą politykę ochrony danych ». Gdy użytkownik decyduje się przekazać swoje dane osobowe w Witrynie, klikając przycisk Kontynuuj lub zgodnie z opisem w punkcie 4 powyżej, wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym regulaminie i obowiązującym prawie.

9Prawo dostępu i modyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ustawy UE 2016/679, użytkownik posiada następujące prawa:
- prawo do dostępu
- prawo do sprostowania danych
- prawo do usunięcia
- prawo do ograniczenia przetwarzania
- prawo do przeniesienia
- prawo do sprzeciwu
Aby dochodzić prawa dostępu, sprostowania, lub usunięcia, można zrobić to bezpośrednio w koncie klienta. Aby dochodzić praw ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i sprzeciwu, klient może się z nami skontaktować: pocztą elektroniczną na adres: dpo@spartoo.com
pocztą tradycyjną na adres: SPARTOO SAS, 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, Francja
Klient może w razie potrzeby złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

11Right to access and rectification

In accordance with EU Regulation 2016/679, you have many rights, namely:

- The right to access, modify, rectify and delete information about yourself.
- The right to request the portability of this information.
- The possibility to object to the processing of your personal information or to request to restrict the processing of your personal information in certain cases.

You can send your requests to:
- by e-mail: at dpo@spartoo.com
- by post: SAS – DPO - 16 rue Henri Barbusse 38 100 Grenoble

12Right to file a claim with the relevant authority

You also have the right to file a claim with the CNIL:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13Changes to the personal data protection policy

This privacy policy is subject to change, particularly in accordance with changes in legislation and regulations.

Wyraź swoją opinię
PREMIUM